Yên Bái

38 nhà đất theo thành phố

MỞ BÁN KHU SUỐI KHOÁNG NÓNG TẠI BẢN BON

Nhân 2, nhân 3 tài sản ngay khi sở hữu đất vàng Suối Khoáng N&oacut...

Giá tiền: 800 triệu - 1 tỷ

Diện tích: Từ 100m2 - 200m2

Địa chỉ: Nghĩa Lợi, Nghĩa Lộ, Yên Bái, -Dự án-, Xã Nghĩa Lợi, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

MỞ BÁN KHU SUỐI KHOÁNG NÓNG TẠI BẢN BON

Nhân 2, nhân 3 tài sản ngay khi sở hữu đất vàng Suối Khoáng N&oacut...

Giá tiền: 800 triệu - 1 tỷ

Diện tích: Từ 100m2 - 200m2

Địa chỉ: Nghĩa Lợi, Nghĩa Lộ, Yên Bái, -Dự án-, Xã Nghĩa Lợi, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

NÊN ĐẦU TƯ VÀO ĐÂU TRONG MÙA DỊCH NÀY ???

Nhân 2, nhân 3 tài sản ngay khi sở hữu đất vàng Suối Khoáng N&oacut...

Giá tiền: 800 triệu - 1 tỷ

Diện tích: Từ 100m2 - 200m2

Địa chỉ: Nghĩa Lợi, Nghĩa Lộ, Yên Bái, -Dự án-, Xã Nghĩa Lợi, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

MỞ BÁN KHU SUỐI KHOÁNG NÓNG TẠI BẢN BON

Nhân 2, nhân 3 tài sản ngay khi sở hữu đất vàng Suối Khoáng N&oacut...

Giá tiền: 800 triệu - 1 tỷ

Diện tích: Từ 100m2 - 200m2

Địa chỉ: Nghĩa Lợi, Nghĩa Lộ, Yên Bái, -Dự án-, Xã Nghĩa Lợi, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

Tìm kiếm nhà đất